Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om? - JGZ BZO
1 juli, 2020

Het Coronavirus: Hoe gaan wij hier mee om?

Houd rekening met de volgende coronamaatregelen: 
Per kind mag er één begeleider meekomen. Onze medewerkers gebruiken mondkapjes en we vragen bezoekers van 13 jaar en ouder om zelf ook een mondkapje mee te brengen en te dragen tijdens de afspraak. Verzet de afspraak als het kind, ​de begeleider of een van de huisgenoten gezondheidsklachten hebben. 
Lees meer in de uitgebreide toelichting op de maatregelen.

Afspraken 22 wekenprik
Wist je dat kinkhoest voor zuigelingen gevaarlijker is dan het Coronavirus? Worden moeders na de vaccinatie besmet met het Coronavirus, dan heeft dat geen gevolgen voor de vatbaarheid voor het virus of het ziekteverloop. Met andere woorden, dan worden zij door de vaccinatie niet sneller of ernstiger ziek van het Coronavirus. Dus het blijft verstandig om je ook nu te vaccineren.

Afspraken hielprik
De hielprik bij pasgeborene(n) vindt nog steeds bij je thuis plaats, maar onder begeleiding van in principe 1 gezonde ouder/begeleider per pasgeborene.  Onze neonatale screener draagt een mondkapje en de ouder/begeleider wordt gevraagd om een eigen mondkapje te dragen als zij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren tot de neonatale screener. Voorafgaand aan het bezoek, worden ouders telefonisch of per SMS benaderd om te inventariseren of er bij een gezinslid sprake is van verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen en/of koorts (meer dan 38 graden). Indien gezinsleden koorts hebben, dan vindt telefonisch overleg plaats en kan dit betekenen dat de screeners in beschermende kleding bij je thuis de hielprik doen. De screening vindt plaats in de woonkamer of andere ruimte dichtbij de voordeur (dus niet in de slaapkamer), onder begeleiding van maximaal 1* gezonde ouder/begeleider per pasgeborene en met zoveel mogelijk respect voor de gewenste 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht het kindje onrustig worden en daardoor de screening onmogelijk worden, dan mag de begeleider het kindje vasthouden ook al betekent dit, dat de 1,5 meter afstand tot elkaar dan niet haalbaar is.

* Indien gewenst kan hier in overleg van afgeweken worden.

Afspraken gehoorscreening
Per 4 mei 2020 zijn de gehoorscreeningen bij pasgeborenen weer gestart.

Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts
We doen een beroep op ieders plicht en verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op onze locaties zo klein mogelijk maken. Daarom verzoeken wij zwangeren, ouders en kinderen die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts (hoger dan 38 graden) niet naar onze consultatiebureaus te komen, conform de richtlijnen van het RIVM, en een nieuwe afspraak in te plannen. Daarnaast vragen wij iedereen om gepaste afstand te bewaren.

Een gepland bezoek afzeggen
Meld je in dat geval zoals gebruikelijk zo snel mogelijk af bij Het Afsprakenbureau (Tel 088 0031 414).

Wij volgen de preventieve maatregelen op die het RIVM noemt, zoals het regelmatig wassen van handen, het hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, het houden van minimaal 1,5 meter afstand en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Uiteraard blijven wij de situatie op de voet volgen en houden we je op de hoogte zodra nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Reactie(s)